Er circuleren nogal wat clichés, zelfs onwaarheden, over de bijdrage van Douane en Accijnzen aan onze maatschappij. Vanuit het D&A-museum willen we daar verandering in brengen. We hangen ons verhaal op aan vier hoofdthema's: de werking van Douane en Accijnzen, de goederenstroom, de grens en de fraude.Een job voor u!Van de oprichting van douaneposten door het Voorlopig Bewind in de nasleep van de Belgische revolutie in 1830 tot de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen vandaag maakte onze organisatie heel wat veranderingen mee. Onze ambtenaren moeten immers gelijke tred kunnen houden met allerlei politieke en sociaal-economische ontwikkelingen. Toch blijkt de missie die wij nu in het kader van de Europese Unie uitvoeren in essentie niet erg af te wijken van wat ondermeer de poortwachters (verhoudingsgewijs) in de middeleeuwse steden moesten doen. De omkadering en de uitrusting zijn intussen uiteraard wél van een heel andere orde.Alles aangegeven?De bevoegdheid van Douane en Accijnzen ligt bij het in de gaten houden van de goederenstroom, te land, ter zee en in de lucht. Worden de verschuldigde belastingen correct betaald? Worden de niet-fiscale maatregelen gerespecteerd? Onze administratie houdt er, onder de noemer van de Federale Overheidsdienst Financiën, alvast een gevarieerd takkenpakket aan over.Halt Douane!De grens is geen stabiel gegeven en ondergaat geregeld veranderingen, zowel in tijd als in ruimte. Denk maar aan de historische openstelling van de Europese binnengrenzen in 1993. Toch blijft het als juridisch gegeven overeind. Op een bepaald moment komen er goederen officieel de grens over en ontstaan er verschuldigdheden aan de schatkist en/of moeten er bepaalde richtlijnen worden nageleefd. We bekijken de evolutie in deze materie, van de tolkring van weleer tot de ‘green lanes’ in de 21ste eeuw.Snel verdiend?In dit thema staan we stil bij smokkelaars en andere fraudeurs. Wat zijn hun motieven en technieken? Wat is er eigenlijk strafbaar? Hoe treden we tegen illegale praktijken? Welke prijs betalen wij allemaal voor het winstbejag van smokkelaars en fraudeurs? We zijn er zeker van: een bezoek aan het D&A-museum levert u een duidelijker en meer genuanceerd beeld op van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen (FOD Financiën).